Tarieven

zorgaanbieders-nederland

Verzekerde zorg

Alle consulten, onderzoeken en behandelingen die Echozorg / EchoCura uitvoert zijn gekenmerkt als medisch specialistische zorg door een orthopedisch chirurg. De consulten, onderzoeken en behandelingen worden daarom vergoed vanuit de basispolis van uw ziektekostenverzekering.

Eigen risico

U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Per kalenderjaar moet u altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf betalen. Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Dit heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 875,00.
Verwijsbrief

Vergoeding vindt plaats op basis van een medische indicatie. Dit betekent dat vergoeding door zorgverzekeraars alleen kan plaatsvinden indien u door uw huisarts of specialist bent doorverwezen naar orthopedie. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Niet gecontracteerde zorg

Echozorg / EchoCura hebben vooralsnog gekozen om contract-vrij te werken. Dit maakt het ons mogelijk zelf het aantal patiënten te bepalen dat we jaarlijks behandelen. Daarnaast is onze aandacht gericht op u en de inhoud van de zorg, niet op de zorgverzekeraar. Wij garanderen dat onze patiënten niet hoeven bij te betalen indien zij niet alles vergoed krijgen. Is dit het geval dan nemen wij het verschil voor onze rekening (exclusief uw eigen risico natuurlijk).

Het indienen van de zorgnota bij de zorgverzekeraar

Onze zorgnota’s kunnen door u of door ons worden ingediend bij de zorgverzekeraars. Hierover maken we bij het begin van het eerste consult een afspraak. Als we afspreken dat Echozorg / EchoCura uw zorgnota zal indienen wordt een akte van cessie opgesteld.

 Een akte van cessie is een schriftelijke afspraak dat wij uw zorgnota kunnen indienen en afrekenen bij uw zorgverzekeraar. Cessie heeft als voordeel dat u als patiënt na het onderzoek en of behandeling niet wordt belast met de financiële afwikkeling. Voor ons vormt een akte van cessie de garantie voor betaling van uw onderzoek en behandeling. Let op: Het (wettelijk) eigen risico betaalt u uiteraard wel zelf, mocht dat van toepassing zijn. Is dit het geval, dan ontvangt u van uw zorgverzekeraar een verrekening.

Zilveren Kruis en Menzis

Deze zorgverzekeraars werken niet met aktes van cessie. U ontvangt van Echozorg / EchoCura na ongeveer 90 dagen een zorgnota.

Hoe betaalt u de zorgnota?

Stap 1: U ontvangt de zorgnota van EchoCura
Stap 2: Verstuur direct de zorgnota op naar uw zorgverzekeraar
Stap 3: Uw Zorgverzekeraar stort een bedrag op uw rekening
Stap 4: Betaal EchoCura
Stap 5: Stuur de betalingsspecificatie naar EchoCura

Stap 1: U ontvangt de zorgnota van EchoCura

Na 45-90 dagen na het laatste consult bij Echozorg /EchoCura ontvangt u van EchoCura de zorgnota. Dat is het kliniek waar Echozorg onder valt. 

Stap 2: Verstuur direct de zorgnota op naar uw zorgverzekeraar

Let op: Op deze zorgnota wordt het zgn. passantentarief vermeld. Dat is niet het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. 

Stap 3: Uw zorgverzekeraar stuurt u vervolgens een betalingsspecificatie

Op de betalingsspecificatie wordt het zgn. “tarief voor de geleverde zorg” vermeld. Dat is het bedrag wat uw zorgverzekeraar wil betalen voor uw onderzoek en behandeling bij Echozorg / EchoCura. Meestal is dit lager dan het passantentarief op de zorgnota van EchoCura. Dat is normaal.

Stap 4: Maak het  tarief voor de geleverde zorg” over aan EchoCura

Doe dit binnen 30 dagen.

Stap 5: Stuur de betalingsspecificatie op naar EchoCura

Het verschil tussen het passantentarief (bedrag op uw zorgnota) en de “prijs voor de geleverde zorg”  (vermeld op de betalingsspecificatie) hoeft u niet te betalen. Dat nemen wij voor onze rekening. Mits u een kopie van de betaalspecificatie van de verzekeraar opstuurt naar:

Stichting EchoCura
Geldelozeweg 31
1625NW Hoorn
Tel: 0229 215350
E-mail: info@echocura.nl
KvK:
AGB code: 

U kunt ook een scan of foto maken van het afschrift en deze mailen naar:  nota@echozorg.nl

Wij van mening dat dat onze patiënten niet extra hoeven te betalen indien zij niet alles vergoed krijgen. Maar let op: Het (wettelijk) eigen risico betaalt u uiteraard wel zelf, mocht dat van toepassing zijn. 

Voor meer informatie over declaraties: neem contact op met Stichting EchoCura tel: 0222 – 769 016

Een paar voorbeelden

Voorbeeld 1: Eigen risico niet verbruikt

Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg”  volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 385 – 280 = 105
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 0 euro
Te betalen bedrag aan “UwNota.nl – Infomedics”: 280 euro

Voorbeeld 2: Eigen risico 200 euro verbruikt

Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg”  volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 385 -200 = 185
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 280 – 185 = 95 euro
Te betalen bedrag aan “UwNota.nl – Infomedics”: 280 euro

Voorbeeld 3: Eigen risico volledig verbruikt

Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg”  volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 0 euro
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 280 euro
Te betalen bedrag aan “UwNota.nl – Infomedics”: 280 euro

Passantentarieven

Passantentarieven_Texel_2016