Tarieven

zorgaanbieders-nederland

Verzekerde zorg

Alle consulten, onderzoeken en behandelingen die Echozorg / EchoCura uitvoert zijn gekenmerkt als medisch specialistische zorg door een orthopedisch chirurg. De consulten, onderzoeken en behandelingen worden daarom vergoed vanuit de basispolis van uw ziektekostenverzekering.

Eigen risico

U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Per kalenderjaar moet u altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf betalen. Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Dit heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 875,00.
Verwijsbrief

Vergoeding vindt plaats op basis van een medische indicatie. Dit betekent dat vergoeding door zorgverzekeraars alleen kan plaatsvinden indien u door uw huisarts of specialist bent doorverwezen naar orthopedie. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Niet gecontracteerde zorg

Echozorg levert zogenaamde niet-gecontracteerde zorg.

Heeft u een verwijzing van uw huisarts, dan dekt uw zorgverzekering 75% -100% van uw behandeling. Echozorg neemt het verschil voor z’n rekening (exclusief uw eigen risico natuurlijk, hierover later meer). Dit geldt voor alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Wij garanderen dat u voor niet-gecontracteerde zorg nooit hoeft bij te betalen indien u niet alles vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

TARIEVEN

U vindt hieronder een overzicht met tarieven voor 2020. Deze tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven en worden in rekening gebracht als uw zorgverzekeraar ons geen betalingsregeling aanbiedt. Bent u verzekerd bij een label van VGZ of bij ONVZ dan wordt er 15% minder in rekening gebracht.

DBC´s

Onze zorg wordt niet per consult of per verrichting in rekening gebracht maar per DBC. Dat staat voor een ‘Diagnose Behandel Combinatie’.Een DBC is het traject van de diagnose, die de orthopeed stelt, tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Dit is wettelijk zo geregeld en vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit).

HOE WERKT HET

Tijdens het eerste consult wordt er een DBC geopend die past bij uw klachten. Alle consulten, verrichtingen en behandelingen die binnen 90 dagen na opening worden uitgevoerd vallen onder dit traject.

Na 90 dagen wordt de DBC automatisch ‘gesloten’ en kan de zorgnota worden verstuurd. Dit is de reden waarom er een lange tijd zit tussen het eerste onderzoek en/of behandeling en de zorgnota voor uw zorgverzekeraar.

Als u na 90 dagen nogmaals een afspraak bij Echozorg maakt dan wordt er een zogenaamde Vervolg-DBC geopend. Deze blijft 120 dagen geldig en mag max. 3 keer verlengd worden want de verwijzing is 1 jaar geldig.

ZORGNOTA

Mensen die bij een label van VGZ (Univé, IZZ, IZA etc) verzekerd zijn krijgen zelf geen zorgnota. Echozorg stuurt uw zorgverzekeraar digitaal de zorgnota. U hoeft niets te doen.

De zorgverzekeraar keert het te vergoeden bedrag uit aan Echozorg en laat u weten wat naar ons is overgemaakt. Indien er sprake is een openstaand eigen risico dan stuurt uw zorgverzekeraar u een rekening.

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan ontvangt u zelf de zorgnota van Echozorg thuis.

Deze kunt u opsturen (per post of digitaal) naar uw zorgverzekeraar. Als u dit binnen twee weken doet heeft u het geld binnen vier weken op uw rekening, U hoeft dan nooit zelf voor te schieten, onze betaaltermijn is zes weken.

ONTVANGT U EEN LAGERE VERGOEDING DAN HET FACTUURBEDRAG?

Dat is mogelijk om twee reden:

OPENSTAAND EIGEN RISICO

In het geval dat u een openstaand eigen risico heeft, dan geeft uw zorgverzekeraar aan welk bedrag zij inhouden i.v.m. het eigen risico.

U maakt de ontvangen vergoeding over + het in mindering gebrachte bedrag i.v.m. het eigen risico. Het eigen risico betaalt u immers altijd zelf. Voor de betaling van het eigen risico kunt u altijd een betalingsregeling treffen. Stuur een verzoek aan nota@echozorg.nl.

NIET-GECONTRACTEERDE ZORG

Het kan zijn dat u niet alles vergoed krijgt i.v.m. niet-gecontracteerde zorg. In dit geval hoeft u alleen het bedrag te betalen dat wordt vergoed (m.u.v. het eventuele openstaande wettelijk verplichte eigen risico).

Stuur een kopie of een scan van de afrekening van de zorgverzekeraar naar ons e-mailadres:
nota@echozorg.nl. Wij verwerken uw afrekening in onze administratie en weten dat u een lager bedrag dan het factuurbedrag aan ons overmaakt.

WAT DOE IK MET MIJN ZORGNOTA

Stap 1: Verstuur direct de zorgnota op naar uw zorgverzekeraar
Let op: Op de zorgnota wordt het zgn. passantentarief vermeld van ZBC Stichting Echocura (dat is het kliniek waar Echozorg onder valt). Het passantentarief is niet het bedrag dat u op voorhand moet betalen. Stuur de zorgnota eerst op naar uw zorgverzekeraar!

Stap 2: Uw zorgverzekeraar stuurt u een betalingsspecificatie
Op de betalingsspecificatie wordt het zgn. “tarief voor de geleverde zorg” vermeld. Dat is het bedrag wat uw zorgverzekeraar wil betalen voor het onderzoek en/of behandeling bij Echozorg. Dit is tevens het bedrag dat u aan ons moet overmaken. Meestal is dit bedrag lager dan het passantentarief i.v.m. niet gecontracteerde zorg.

Stap 3: Maak het “tarief voor de geleverde zorg” van de betaalspecificatie over
Doe dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van onze nota. Betaal het bedrag op de betaalspecificatie aan ZBC Stichting Echocura, rekeningnummer: NL49BUNQ2036029183. Hoorn. Vermeld alstublieft het factuurnummer. Indien uw zorgverzekeraar de uitgekeerde vergoeding aangepast heeft met de correctie voor het eigen risico dan dient u ook deze aanpassing aan ons over te maken. (zie voorbeeld 2)

Stap 4: Stuur de betalingsspecificatie op naar EchoCura
Zoals gezegd: het verschil tussen het passantentarief (bedrag op uw zorgnota) en de “prijs voor de geleverde zorg” (vermeld op de betalingsspecificatie) hoeft u niet te betalen.

Wij stellen daarbij wel als voorwaarde dat u een kopie van de betaalspecificatie van uw verzekeraar opstuurt naar:

Stichting EchoCura
Geldelozeweg 31
1625NW Hoorn
Tel: 0229 215350
E-mail: nota@echozorg.nl
AGB code: 22221104

U kunt natuurlijk ook een scan of foto maken van het afschrift en deze mailen naar: nota@echozorg.nl.

Wij van Echozorg zijn mening dat dat onze patiënten niet extra hoeven te betalen indien zij niet alles vergoed krijgen.

Maar let op: Het eigen risico betaalt u uiteraard wel zelf, mocht dat van toepassing zijn.  Dit is een wettelijke regeling en daar hebben wij ons aan te houden.

Heeft u over onze dienstverlening of over de afhandeling van uw nota?
Bel dan 020

VOORBEELDEN

Een paar voorbeelden met betrekking tot het passantentarief, tarief geleverde zorg van de zorgverzekeraar en het eigen risico

Voorbeeld 1: Eigen risico niet verbruikt
Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg” volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 385 – 280 = 105
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 0 euro
Te betalen bedrag aan “Echozorg: 280 euro

Voorbeeld 2: Eigen risico reeds 200 euro verbruikt voor indienen nota Echozorg
Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg” volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 385 -200 = 185
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 280 – 185 = 95 euro
Te betalen bedrag aan “Echozorg”: 280 euro

Voorbeeld 3: Eigen risico volledig verbruikt
Zorgnota: Passantentarief 460 euro
Tarief “geleverde zorg” volgens betalingsspecificatie zorgverzekeraar: 280 euro
Verrekening eigen risico: 0 euro
Bedrag door u ontvangen van zorgverzekeraar: 280 euro
Te betalen bedrag aan “Echozorg”: 280 euro

 

Passantentarieven

Passantentarieven_Texel_2016