Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan bespreekt u die in eerste instantie met uw behandelend arts. Komt u er niet uit, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk adresseren aan:

Stichting EchoCura
Geldelozeweg 31
1625 NW Hoorn

Uw klacht wordt dan beoordeeld door de medisch directeur, indien nodig in overleg met de algemeen directeur. Na het ontvangen van uw klacht sturen wij u een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar klachten binnen 2 maanden na ontvangst te beoordelen.

Klachten_reglement_Echocura