Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan bespreekt u die in eerste instantie met uw behandelend arts. Komt u er niet uit, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk adresseren aan:

OPC Kliniek Texel
Keesomlaan 6a – 4
1791 DC  Den Burg

Uw klacht wordt dan beoordeeld door de medisch directeur, indien nodig in overleg met de algemeen directeur. Na het ontvangen van uw klacht sturen wij u een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar klachten binnen 2 maanden na ontvangst te beoordelen.

Klachten_reglement_OPC_Kliniek_Texel