Pijn bij tillen of knijpen?
Wringen en een fles openen veroorzaken pijn?
Grote kans dat u last heeft van een tenniselleboog.

Een tenniselleboog komt regelmatig voor en kan lang aanhouden. Met de One-Week-Echo-Formule van Echozorg weet u binnen één week of uw elleboogklachten veroorzaakt wordt door een tenniselleboog.

De orthopeed en echografist van Echozorg werken efficiënt samen aan een goede diagnose en effectieve behandeling. We hebben ruim 10 jaar ervaring met het echogeleid behandelen van tennisellebogen. Maak een afspraak, we helpen u graag.

Tenniselleboog? Eerst zien, dan behandelen.

Dat is het motto van Echozorg. Veel aandoeningen aan de buitenzijde van de elleboog lijken ‘van buiten’ op elkaar. Met echografie kan je letterlijk ‘van binnen’ zien of er sprake is van een tenniselleboog, een zenuw- of gewrichtsontsteking.

Bij Echozorg wordt u altijd gelijktijdig gezien door de Pieter Schillemans, orthopeed en Robert de Zoete echografist. Wij combineren het inzicht van een orthopeed met echografie. Zo komen wij één consult tot een goede diagnose. Indien geïndiceerd kan in dezelfde zitting een echogeleide injectie plaatsvinden.

Elke tenniselleboog is anders en verdient een behandeling op maat. Bij de één kan echogeleide injectie met een ontstekingsremmer de snelste manier zijn om van de pijn af te komen. Bij de ander behandelingen die het genezingsproces van de elleboogpezen stimuleren.

We hebben bij Echozorg ruim 10 jaar ervaring met echo onderzoek en echogeleide injecties. U wordt binnen één week onderzocht en behandeld.

Pieter Schillemans (orthopeed) Robert de Zoete (echozorg)

Pieter Schillemans & Robert de Zoete

Goed van tenniselleboog af? Vraag uw huisarts om een verwijzing naar orthopedie bij Echozorg.

Maak een afspraak bel: Echozorg

Hieronder leest u meer over tenniselleboog

Een tenniselleboog is een aandoening van de zgn. polsstrekkers. Deze onderarmspieren zorgen voor het strekken van de pols en de vingers. De pijn van een tenniselleboog wordt gevoeld bij van de aanhechting van deze spieren aan de buitenzijde van de elleboog.

Veel mensen denken bij tenniselleboog aan een peesontsteking, omdat de buitenkant van de elleboog vaak gezwollen en warm aanvoelt. Toch komt een ‘echte’ peesontsteking van de strekpezen niet vaak voor, eigenlijk alleen als die (deels) zijn ingescheurd.

Een tenniselleboog ontstaat meestal sluipenderwijs door overbelasting. Wanneer de strekpezen te veel worden belast of onvoldoende tijd krijgen om te herstellen, maken ze geleidelijk een verkeerd soort peesweefsel aan. Dit wordt tendinose genoemd.

Elleboogklachten? Direct duidelijkheid met echografie

Pijn aan de buitenzijde van de elleboog kan veroorzaakt worden door overbelaste strekpezen, maar ook door een zenuw- of gewrichtsontsteking. ‘Van buiten’ lijken deze aandoeningen erg op elkaar.

Met echografie kunnen we ‘van binnen’ precies bepalen waardoor de pijn wordt veroorzaakt. Echografisch onderzoek is daarom bij tenniselleboog onontbeerlijk om de juiste diagnose te stellen en een passende behandeling aan te bieden.

Echografie is niet alleen voor diagnostiek een geweldig hulpmiddel, maar ook bij de behandeling. Echogeleide injecties zijn nauwkeuriger, veiliger én effectiever dan zgn. blinde injecties. Met een echogeleide injectie kunnen we de naald precies op het scherm van het echoapparaat volgen, tot op de plaats van de aandoening.

Onderzoek door orthopeed

Orthopeed Pieter Schillemans van Echozorg zal eerst uw elleboog, onderarm en pols onderzoeken. Daarna volgt direct het echo onderzoek. Bij Echozorg kijkt de orthopeed altijd mee tijdens het echo onderzoek. Daarom geen vertraging. Als er een compleet beeld is worden de behandelopties besproken.

Alle onderzoeken en behandelingen van Echozorg vallen onder de paraplu van EchoCura. Een Zelfstandig Behandelcentrum voor orthopedische klachten.

Behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorg, op verwijzing van de huisarts naar orthopedie.

orthopedisch onderzoek elleboog tenniselleboog

Uw tenniselleboog verdient maatwerk

Elke tenniselleboog is anders en verdient een behandeling op maat. Soms kan één echogeleide injectie met een ontstekingsremmer in het peesvlies of in de elleboog de snelste manier zijn om van de pijn af te komen.

Daarnaast zijn er vier beproefde behandelingen om het genezingsproces van overbelaste strekpezen (tendinose) te stimuleren.

Shockwave-therapie kan heel soms bij een overbelaste tenniselleboog een eerste behandeloptie zijn.

Bij onvoldoende resultaat bieden we de keuze uit drie peeshelende injectiebehandelingen: Percutane Needle Tenotomie (PNT), Platelets Rich Plasma (PRP-bloedplaatjes) of injecties met Polidocanol.

Ook rust door een gipscorset kan een goede optie zijn. Hierdoor worden de ontstoken pezen een periode echt ontlast. Slechts in zeldzame gevallen kan een operatie overwogen worden.

Met meer dan 14.000 uitgevoerde echo onderzoeken en 4.000 echogeleide injecties en behandelingen, is Echozorg de meest ervaren echopraktijk van West-Friesland.

 Geen enkele behandeling geeft 100% garantie. Daarom kiezen we meestal eerst met de minst invasieve methode. Maar elke behandeling begint bij Echozorg met een goede diagnose. Eerst Zien, Dan Behandelen is niet voor niets ons motto.

tenniselleboog-pijn-eswt-shockwave-therapie

Tenniselleboog? Vraag uw huisarts om een verwijzing naar orthopedie bij Echozorg.

In 2016 werden meer dan 800 patiënten naar Echozorg verwezen.

Maak een afspraak met Echozorg

Nog meer weten?

Hieronder leest u alles over tenniselleboog

Tenniselleboog
tenniselleboog pijn epichondylitisEen tenniselleboog komt veel voor. Slechts 5 procent van alle tennisellebogen ontstaat door tennissen. Wel is het zo dat ongeveer de helft van de tennissers ooit last krijgt van een tenniselleboog. Vooral wie boven de 35 is, heeft een groter risico.

Een tenniselleboog is een peesaandoening van de voorarmspieren. Deze spieren lopen vanaf de buitenkant van de elleboogknobbel naar de pols. Ze zorgen voor het strekken van de pols en de vingers. Vooral knijp-draaibewegingen zijn belastend op de voorarmspieren en pezen: bij tennis (backhandslag), maar ook in het dagelijks leven bij bijvoorbeeld het indraaien van een schroef, het uitwringen van een doek, ramen lappen, schilderen, tuinieren, met een kruiwagen rijden, snoeien en metselen.

Veel mensen denken bij een tenniselleboog aan een ontsteking, omdat de buitenkant van de elleboog vaak gezwollen is en warm aanvoelt. Toch komt een ‘echte’ ontsteking van de elleboogpezen niet vaak voor, eigenlijk alleen wanneer de aanhechting gedeeltelijk is ingescheurd, bijvoorbeeld door een vertilling of een verkeerd geraakte bal.

De strekpezen zijn kwetsbaar voor overbelasting

tenniselleboog anatomie pijn overbelaste pees tendinoseEen tenniselleboog ontstaat meestal sluipenderwijs wanneer de aanhechting van strekspieren van de pols overbelast worden. Deze pezen zijn sterk, maar ook kwetsbaar en gevoelig voor overbelasting.

Dat komt omdat peesweefsel van nature slecht doorbloed is. De aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen is hierdoor beperkt. Vooral bij mensen ouder dan veertig jaar neemt de doorbloeding af en daarmee het zelfherstellend vermogen.

Wanneer de strekpezen en onderarmspieren te veel worden belast en onvoldoende tijd krijgen om te herstellen, gaan ze protesteren. De strekpezen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan (over)belasting én om te herstellen. Die hersteltijd gunnen de meeste mensen hun pijnlijke elleboog vaak niet.

tendinose peesdegeneratie peesklachten peesverwekingAls de (over)belasting aanhoudt, maken de strekpezen geleidelijk een verkeerd soort bindweefsel aan. Dit wordt tendinose genoemd, ook wel peesmoeheid. U kunt dit goed vergelijken met metaalmoeheid, dat immers ook ontstaat door langdurige overbelasting.

Peesverweking

Tendinose is eigenlijk een vergeefse poging van pezen om zichzelf te repareren. Peesweefsel met tendinose is minder sterk dan gewoon peesweefsel. Het bevat meer beschadigde peesvezels, ingroeiende bloedvaten en zenuwen dan het origineel. Daarnaast zetten de strekpezen uit obeschadigde pezen peesvezelsmdat de beschadigde peescellen meer celvocht bevatten dan de originele peescellen. De aanhechting van de strekpezen raakt als het ware verweekt en veroorzaakt pijn aan de buitenzijde van de elleboog.

Let op:

De strekpezen bij de elleboog zijn dus geen spieren. Een belangrijk verschil tussen pees- en spierweefsel is namelijk dat pezen niet op commando kunnen worden aangespannen. Spieren kunnen dit wel. Daarom kunt u uw tenniselleboog nauwelijks trainen, zoals dit wel bij het spierweefsel het geval is. Therapeutisch is dat een probleem, want er zijn weinig tot geen effectieve oefeningen voor overbelaste strekpezen.


Symptomen van een tenniselleboog

 • Tennis elleboog pijn epicondylitisPijn bij het uitwringen van een doek of het geven van een stevige hand
 • Bovenhands tillen van een zwaar voorwerp is pijnlijk
 • Dit geldt ook voor een deur opentrekken, afwassen of het slaan van een backhand
 • De buitenkant van de elleboog stoten, net vóór de elleboogknobbel, doet zeer
 • Klussen is lastig, bijvoorbeeld schilderen met kwast of roller, zagen, en veel andere bewegingen waarbij gebruikgemaakt wordt van gereedschap

Aanvankelijk is de pijn van een tenniselleboog goed te verdragen. Wanneer de klachten aanhouden nemen de pijn en stijfheid toe. Ten slotte wordt het steeds lastiger om te knijpen, wringen, tillen of een draaibeweging te maken.


elleboog lichamelijk onderzoek tenniselleboogEen onderzoek voor een tenniselleboog is bij Echozorg altijd tweeledig. Eerst doet de orthopeed een lichamelijk onderzoek van de elleboog, onderarm en de pols. Hierna kijken we in de elleboog met behulp van echografie. Zo kunnen we peesbeschadigingen vroegtijdig ontdekken. We zoomen letterlijk in op de verweekte delen in de pezen.

Bij Echozorg vinden we het echo-onderzoek zo belangrijk, omdat we hiermee niet alleen de diagnose kunnen stellen en bevestigen, maar ook andere aandoeningen kunnen uitsluiten. Zijn het de strekpezen die de pijn aan de buitenzijde van de elleboog veroorzaken? Of is er sprake van een zenuw- of gewrichtsontsteking? De pijn kan ook veroorzaakt worden door een (gedetenniselleboog echografieeltelijke) peesscheur.

De symptomen van deze aandoeningen lijken vaak erg op elkaar. Echografisch onderzoek is daarom onontbeerlijk om de juiste diagnose te stellen. Met echografie weten we dus sneller en beter:

 • De diagnose
 • Wat de oorzaken zijn van de aandoening
 • Hoe ernstig de klacht is
 • Wat we eraan gaan doen
 • Welke andere aandoeningen we kunnen uitsluiten

De orthopeed kijkt altijd mee tijdens het echo onderzoek. Zo voorkomen we vertraging in het stellen van een diagnose.


Wat laat een echoapparaat zien

echo-tenniselleboogMet een echoapparaat kunnen beschadigingen in de strekpezen aan de buitenzijde van de elleboog al in een vroegtijdig stadium geconstateerd worden. Bij overbelaste strekpezen verandert de gezonde witte kleur van het peesbindweefsel in grijs en zwart. Het bindweefsel ligt niet meer netjes geordend, want de verbindingsstukjes tussen de peesvezels gaan kapot. De peesvezels raken verward en liggen als het ware schots en scheef door elkaar heen. Daarnaast ontstaat er littekenweefsel en soms verkalkingen. Dit weefsel bevat ook meer bloedvaten en zenuwen dan het origineel. Normaliter is de kniepees namelijk weinig doorbloed. Bovendien zijn de verweekte strekpezen vaak gezwollen. De oorzaak hiervan is dat het reparatiebindweefsel veel meer celvocht bevat dan de originele peescellen. Hierdoor ontstaat er druk op de pees. Op de echo zien we dat een ‘zieke’ pees bol staat. /accordion-item]

Herstel: een kwestie van een lange adem

In principe herstelt een tenniselleboog binnen één tot twee jaar vanzelf, mits u rustig blijft bewegen en uw elleboog niet teveel belast. Dat is geruststellend nieuws. Wilt u zo lang wachten?

geen cortison injectie tenniselleboogDe meeste mensen willen snel geholpen worden. Sommige artsen proberen het herstelproces te versnellen met ontstekingsremmende medicatie en injecties met cortison. Het effect is meestal van korte duur en vooral het medicijn cortison veroorzaakt meer peesschade dan je lief is.

Het is ook niet eenvoudig. Gekwetste strekpezen bij de elleboog laten zich niet gemakkelijk herstel voorschrijven. Standaard fysiotherapeutische behandelingen, massages, acupunctuur en andere therapieën hebben weinig effect op peesbeschadigingen.

Peeshelende behandelingen

Een tenniselleboog verdient volgens Echozorg een structurele peeshelende oplossing; een behandeling die ervoor zorgt dat het herstelproces in de vezels van de strekpezen versneld op gang komt. In feite helpen we het lichaam een handje, zodat de peescellen sneller gezond en sterk bindweefsel gaan produceren.

De peeshelende behandelingen van Echozorg hebben effect, maar reken erop dat het bij deze behandelingen langer duurt voordat u verbetering merkt dan bij een injectie met cortison bij bijvoorbeeld een slijmbeurs- of gewrichtsontsteking. We injecteren in principe nooit corticosteroïden in een pees. Het is bekend dat injecties met corticosteroïden schadelijk zijn voor peesvezels en de kans op terugval vergroot. Er kunnen enkele (verschillende) behandelingen nodig zijn om het herstelproces op gang te brengen.

Elke tenniselleboog is anders en verdient een behandeling op maat. Hieronder worden de peeshelende behandelingen uitgelegd.


Shockwave-therapie

Sshockwavetherapie-pees-eswt-behandelinghockwave-therapie, of ESWT (extracorporale shockwave therapie), is een populaire methode om chronische peesaandoeningen te behandelen. De techniek is afgeleid van de niersteenvergruizer. Het shockwave-apparaat geeft geluidsgolven met een hoge energiewaarde. Deze golven stimuleren de stofwisseling en bloedcirculatie in aangedane pezen, waardoor het herstelproces versneld op gang komt. Verweekt of verzwakt peesweefsel wordt zo sterker en kan weer meer belast worden. Soms wordt gezegd dat de geluidsgolven kalk in pezen en kapsels vergruizen, maar wij hebben dat in de praktijk niet zien gebeuren.

Wanneer shockwave?

tenniselleboog-pijn-eswt-shockwave-therapieShockwave-therapie is niet meer weg te denken als eerste behandelvorm bij hielspoor, jumper’s knie en achillespeesklachten. Omdat we shockwave-therapie al bijna tien jaar toepassen, weten we dat shockwave vooral goed kan werken bij deze aandoeningen. Alhoewel de behandeling zelf pijnlijk is, heeft shockwave-therapie een sterk pijnstillend effect. Als de therapie aanslaat heeft u ongeveer vier tot zeven behandelingen nodig. Shockwave gebruiken we minder vaak bij tennis- of golferselleboog, heup- en schouderpeesklachten. Bij deze aandoeningen kiezen we liever voor een echogeleide injectietherapie. Shockwave-therapie heeft minder effect bij deze aandoeningen.


Percutane Needle Tenotomie

tenniselleboog pnt prp pijn peesbehandelingEen PNT is een behandeling voor peesaandoeningen waarbij de bloedtoevoer in de pees van binnenuit wordt gestimuleerd. Sinds 2011 behandelen we tennisellebogen met een PNT.

Tijdens een PNT behandeling prikken we met behulp van echografie de aanhechting van de strekpezen onder verdoving aan. De kleine bloedingen die zo in de strekpezen ontstaan, brengen een verhoogde celstofwisseling in het peesweefsel op gang, waardoor het zelfhelend vermogen van de strekpezen letterlijk wordt geprikkeld.

In het bloed zitten bloedplaatjes. Deze spelen een belangrijke rol bij het natuurlijk herstel van weefsels, omdat er veel groeifactoren in zitten. Door het aanprikken van het aangedane gedeelte van de strekpezen komen deze groeifactoren vrij vanuit de bloedplaatjes. Het gevolg hiervan is het aantrekken van ontstekingscellen en dit activeert de aanmaak van nieuw weefsel. waardoor het peesweefsel kan worden hersteld.

Een PNT kan worden gecombineerd met een PRP behandeling. Dat is een behandelmethode waarbij ook nog lichaamseigen bloedplaatjes in de strekpezen worden geïnjecteerd.

Platelets Rich Plasma (PRP)

PRP-platelets-rich-plasmaPRP is bloedplasma met een hoge concentratie aan bloedplaatjes. Bij een behandeling met PRP worden eigen bloedplaatjes van de patiënt in het verweekte deel van de strekpezen geïnjecteerd.

Bloedplaatjes bevatten veel groeifactoren, die het lichaam aangeven dat er repareerwerkzaamheden nodig zijn om beschadigd weefsel te herstellen. Door contact met het aangedane gedeelte van de strekpezen komen deze groeifactoren vanuit de bloedplaatjes vrij. Het gevolg is het aantrekken van ontstekingscellen. Dit activeert de aanmaak van nieuw, sterk bindweefsel waardoor de pees kan herstellen.

We gebruiken PRP voor het behandelen van chronische tenniselleboog, jumper’s knie, hielspoor- en achillespeesklachten, en kleine tot middelgrote scheuren in pezen.

De PRP-technologie bestaat ongeveer twintig jaar en werd in het begin vooral gebruikt in de hartchirurgie en tandheelkunde om het helen van wonden te versnellen. De laatste jarenPRP procedure platelets rich plasma pees behandeling wordt PRP ook toegepast bij de niet-operatieve behandeling van peesaandoeningen. Bij Echozorg werken we sinds begin 2013 met PRP.

De PRP-techniek: We nemen bloed af en centrifugeren dit steriel, zodat we bloedplaatjes eruit kunnen scheiden. Deze hoge concentratie aan bloedplaatjes — en dus groeifactoren — injecteren we in de aangedane strekpezen aan de buitenzijde van de elleboog. Zo helpen we uw natuurlijke genezingsproces vooruit. Het injecteren doen we, zoals altijd, echogeleid.

Gemiddeld heeft u één à drie behandelingen nodig. Het effect is na zes weken merkbaar.

Polidocanol injectie

Het medicijn polidocanol wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van spataderen. Bij Echozorg gebruiken we het middel soms bij een chronische tenniselleboog, wanneer andere behandelingen niet afdoende effect hebben.

Bij overbelaste pezen is er sprake van nieuwe ingroeiende haarvaten (neovascularisatie). Dit kunnen we goed zien met behulp van echografie. In deze nieuwgevormde bloedvaten zitten vaak mini-zenuwen die peespijn veroorzaken. Polidicanol stopt de ingroei én de pijnprikkel.

Omdat de pijn verdwijnt, ontstaat er ruimte voor een gezond herstel. U heeft maar één behandeling met polidocanol nodig. Echter, niet alle patiënten met een peesaandoening hebben nieuwgevormde haarvaten. Injecties met polidocanol zijn bij deze patiënten geen optie. Een injectie met polidocanol is sowieso pas een optie als alle andere behandelingen niet hebben geholpen


Polidocanol injectie

Het medicijn polidocanol wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van spataderen. Bij Echozorg gebruiken we het middel soms bij chronische kniepeesaandoeningen, wanneer andere behandelingen niet afdoende werken.

Bij overbelaste pezen is er sprake van nieuwe ingroeiende haarvaten (neovascularisatie). Dit kunnen we goed zien met behulp van echografie. In deze nieuwgevormde bloedvaten zitten vaak mini-zenuwen die peespijn veroorzaken. Polidicanol stopt de ingroei én de pijnprikkel.

Omdat de pijn verdwijnt, ontstaat er ruimte voor een gezond herstel. U heeft maar één behandeling met polidocanol nodig. Echter, niet alle patiënten met een peesaandoening hebben nieuwgevormde haarvaten. Injecties met polidocanol zijn bij deze patiënten geen optie. Een injectie met polidocanol is sowieso pas een optie als alle andere behandelingen niet hebben geholpen


Aan deze pagina wordt gewerkt


Na een peesbehandeling

Welke behandeling we ook voor u kiezen, u mag uw elleboog na een behandeling niet overbelasten. Wees voorzichtig met knijp- en draaihandelingen en met bovenhands tillen. Hoelang het herstel duurt, is afhankelijk van de ernst en de aard van de kwaal.  Bewegen en sport mogen beslist geen (na-)pijn veroorzaken, anders wordt het herstelproces verstoord. Belasten mag, overbelasten niet. Laat uw pees het werk doen. Dat is de beste garantie voor succes!

Als de pijn minder wordt, gaat u vanzelf meer met de elleboog doen. Forceer dit niet.

Na een injectiebehandeling geven we het volgende advies:

 • Eerst 3 dagen echt niet uw elleboog belasten
 • Dan 3 weken niet echt
 • Tenslotte 3 maanden voorzichtig aan!

Kosten

De onderzoeken en behandelingen van Echozorg vallen onder de dekking van uw basisverzekering en worden dus vergoed.

Kijk op pagina tarieven en vergoedingen


 Hoe maak ik een afspraak met de One-Week-Echo-Formule?

Stap 1

Verwijzing Huisarts naar Orthopedie

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts
 • Afspraak binnen één week
 • Onderzoeken en behandelingen vallen onder de basispolis en worden vergoed
 • Bel echozorg

Stap 2

Onderzoek en Diagnose

 • Een intake, een orthopedisch en echo onderzoek in één consult
 • Onze orthopeed en echografist komen snel tot goede diagnose
 • Geen vertraging, niet van het kastje naar de muur

Stap 3

Behandeling op Maat

 • De orthopeed stelt indien mogelijk een behandeling voor
 • Echogeleide peeshelende behandelingen kunnen meestal tijdens het eerste consult worden uitgevoerd. U heeft snel minder pijn

Verzekerde zorg: Echozorg onder paraplu van EchoCura

Echozorg

Alle consulten, onderzoeken en behandelingen die Echozorg uitvoert zijn gekenmerkt als medisch specialistische zorg door een orthopedisch chirurg.

De consulten, onderzoeken en behandelingen worden daarom vergoed vanuit de basispolis van uw ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie:
Kijk op de pagina Tarieven en vergoedingen

EchoCura

Onderzoeken en behandelingen van Echozorg vallen onder de paraplu van EchoCura. Een Zelfstandig Behandelcentrum voor orthopedische klachten.

Onderzoeken en behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorg op basis van een verwijzing van de huisarts naar orthopedie. Let op: Het eigen-risico is van toepassing.

Voor meer informatie kijk op de pagina EchoCura.

Locaties Echozorg


Hoorn

Locatie Echozorg Hoorn Sanaderm
Kliniek Sanaderm
Geldelozeweg 31
1625 NW Hoorn
Tel: 0229 – 215350
(Mediamakt & Avondlicht)


Amsterdam Noord

Locatie AMCN
Asterweg Medisch Centrum Noord
Asterweg 6
1031 HN A’dam Noord
Tel: 020 – 2258766
Praktijk Nederhof en Micic


Haarlem

Locatie echozorg Haarlem
Gezondheidscentrum ZuidWest
Faradaystraat 2
2014EN Haarlem
Tel: 023 – 2001048
Praktijk: De Fysiotherapeuten (BG)